దయచేసి తెలుగు లో…….

Hi guys and gals…….

I have now started blogging our class blog , 2005electricals. It has given given me a chance to write about our class mates, our college and the student life….

A SINCERE REQUEST TO ALL THE TELUGU KNOWN BLOGGERS. PLS START POSTING IN TELUGU , OUR MOTHER TONGUE, SO THAT WE CAN CONTRIBUTE A MINUTE PART IN UPLIFTING OUR LANGUAGE. SEE HOW DEGRADED THE SITUATION IS, I HAVE TO WRITE IN ENGLISH TO ASK U FOR POSTING IN TELUGU

దయచేసి తెలుగు లో మీ పోస్టింగ్స్ చెయ్యండి. దీని వలన మన తెలుగు భాష అబ్యునతికి కృషి చేద్దాం. మన చేసేది సముద్రములో నీటి చుక్కైన, ఆ చుక్క లేక పోవడం వలన సముద్రము తక్కువవుతుంది కదా….కాబట్టి ఇప్పటి నుంచి మనందరం తెలుగు లోనే మాట్లాడదాం, రాద్దాం,చదువుదాం……

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s